Theremin

Elektromagnetno polje i njegovo delovanje je našem umu teško da razume.

Ovaj instrument se zove THEREMIN.

Formira elektro magnetno polje

i prelepa  muzika se izvodi, na instrumentu, sa rukama ali  bez ikakvog fizičkog kontakta.

Konstruisan je 1919 godine od strane ruskog fizičara Leon Theremin koji ga je predstavio Lenjinu.

 Instrument kreira elektro – magnetno polje i vibriracije stvaraju različite prelepe tonove.

Samo tri zemlje na svetu imaju muzičku školu u kojoj se uči sviranje na ovom instrumentu:

Rusija, Japan i Irska.