Limitirajući emocionalni DNK

Utiče na manifestovanje naslednih bolesti, neprijatnih situacija koje se ponavljaju, bilo da su u odnosima ili emotivnim vezama ili materjalne prirode.

Svi znaju šta je fizički DNK, ali retko ko zna šta je emocionalni DNK.

Isto kako fizički tako se i emocionalni DNK ponavlja iz generacije u generaciju i predstavlja multigeneraciske obrasce ponašanja i emocija, akcije i reakcije, koji pripadaju vremenu Vasih predaka, i ustvari nisu autentično Vaši a koji su preuzeti preko podsvesne  lojalnosti sistemu i kosmičkog principa pripadanja, odnosno preuzimanja DNK-a, koji  predstavljaju vrlo često limitirajuci faktor,  mešajuci se i remeteći  Vašu sadašnjost i život koji bi vi želeli da imate. Prošlost postaje sadašnjost a sadašnjost nastavlja u budućnost.

Tok životne energije prati tri kosmička principa:

1.      Pripadanje

 2.     Redosled / Order

 3.     Balans  davanja / uzimanja

Svi ti fizički, emocionalni, psihološki, problemi koji se pojavljuju u životu, služe da skrenu pažnju i osvetle nasleđeni obrazac koji je postao limitirajući, odnosno destruktivan, i koji treba da se zameni stvaranjem novog koji odgovara sadašnjem trenutku Vašeg života.

U toku serije tretmana, oslobodićete se nefunkcionalnog emocionalnog DNK -a, i  stvoriće te nove neuronske veze za novi, drugačiji obrazac ponašanja.

To se još naziva i čišćenje karme.

kontak-forma

Zakažite ovde

Konsultacija traje 30 minuta preko ZOOM aplikacije.
Na Vaš mail ćete dobiti link za pristup u zakazano vreme.
Tokom ovog razgovora će te dobiti informacije kako se odvija ceo proces tretmana.
Radujem se da Vas upoznam i da krenemo putem moćne transformacije.